Program a inštrukcie

Organizátor:  Slovenská  agentúra  životného  prostredia,  Odbor  starostlivosti  o  životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Miesto konania: Hotel Marlene, Oščadnica - Veľká Rača
Termín: 15. – 17. október 2014

PROGRAM - PDF verzia

STREDA 15. 10. 2014
16.00 – 18.00    Prezentácia účastníkov
18.00 – 20.00                Večera
20.00 – 21.30 Úvodná prednáška na tému Udržateľná mobilita v mestách (Andrea Štulajterová – OCI BB, Marek Modranský – ZAD Žilina)

ŠTVRTOK    

16. 10. 2014

7.00 – 8.00

Raňajky
8.00 – 10.00         BLOK 1 – prezentácie

10.00 – 10.30

Prestávka na občerstvenie
10.30 – 12.00 BLOK 2 – prezentácie
12.00 – 14.00 Obed

13.00 – 18.00       

Exkurzia do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach spojená s názornou ukážkou rozvoja a ekologizácie verejnej dopravy
18.00 – 20.00 Večera
20.00 – 22.00 Spoločenský večer s prekvapením
PIATOK       17. 10. 2014

7.00 – 9.00

Raňajky
9.00 – 10.30 BLOK 3 – prezentácie
10.30 – 11.00                Prestávka na občerstvenie
11.00 – 12.00                BLOK 4 – prezentácie

12.00 – 14.00

Obed

Pripravované sprievodné výstavy: Európsky týždeň mobility (SAŽP), Imagine AIR (EEA) a Dobrá klíma pre Svet, ktorý mám rád (EK), Rys ostrovid  a výskum na Slovensku (Slovak Wildlife Society), Zelený svet a Môj svet (SAŽP).

 

SÚBEŽNÉ PROGRAMY

miestnosť č. 1

miestnosť č. 2

BLOK 1

štvrtok

Blok venovaný téme mobilita

8:00   S hadom na zebre – kampaň o ekomobilite v školách (Soňa Šestáková, OZ Mulica)

8:20   Bicyklovanie je šik (Ladislav Bíro, SEV SAŽP Dropie)

8:40   Cyklodielňa Recykel (Martin Krištof, OZ Mulica)

9:00   Doprava v Ekostope (Jana Šimonovičová, SAŽP a Jarmila Čestická, MŠ Turzovka Šárky)

9:30   Mobilita vo vyučovaní – krátky workshop (Andrea Štulajterová, OCI BB a Jana Šimonovičová, SAŽP)

Blok venovaný víťazným školským projektom v súťaži ProEnviro

8:00   Materské školy: Eko – Kajko; Po stopách našej priateľky Zeme; Putovanie kvapky; Ako motivovať svoju školu, rodinu, alebo okolie k recyklácii

8:40   Základné školy: Taška pre Zem; Staroveké vedomosti prírody

9:10   Stredné školy: Záchrana kultúrneho dedičstva našich predkov; Praktikum mladých environmentalistov; Inšpirujme sa navzájom k znižovaniu odpadu a jeho recyklácii

BLOK 2

štvrtok

10:30   Zelená škola - škola zmeny (Paulína Urdová, CEEV Živica)

10:50   Environmentálne vzdelávanie v SMOPaJ (Leonard Ambróz, Dagmar Staroňová a Eva Mauritzová, SMOPaJ)

11:10   Hra na prežitie (Daniela Domčeková, Správa NAPANTu)

11:30   Prírodné poklady Bratislavského regiónu (Jana Menkynová a Katarína Gulyášová, DAPHNE)

 

10:30   Ponuka SAŽP pre školy – novinky (Veronika Kováčiková, SAŽP)

10:45   Program Na túru s NATUROU a súťaž Oči na stopkách 2013/2014 – vyhodnotenie (ocenené školy )

11:00   Školský program Enviróza – výsledky a nový ročník (Jana Šimonovičová, SAŽP)

11:20   Aktivity Strediska environmentálnej výchovy Dropie (Ladislav  Bíro, SEV SAŽP Dropie)

11:45   Viac ako 10 rokov spolupráce (Magda Radecká, KOS Nitra)

BLOK 3

piatok

9:00   Medvede v Tatrách (Martina Proháczková, Správa TANAPu)

9:30   Žiť energiou na ŠIŠKE (Tomáš Doušek, SIEA BB)

10:00 Zemný plyn a energia 3. tisícročia (Mária Záborská, lektorka KOS Nitra)

9:00   Aký efekt má environmentálna výchova? (Richard Medal, Sieť ŠPIRÁLA) – riadená diskusia na tému výsledky environmentálnej výchovy na školách, potreba širokého prieskumu účinnosti EV, obsahové a inštitucionálne priority pripravovanej novej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SR.

BLOK 4

piatok

11:00   Využitie alternatívnych materiálov vo výtvarnom vyučovaní (Ladislav Vojtuš, ZUŠ Nádvorná, Zvolen)

11:20   Výroba rapkáčov na bicykel (Ladislav  Bíro, SEV SAŽP Dropie)

11:40   Využitie svojpomocne vytvorených digitálnych fotografií na vyučovaní biológie v ZŠ (Danica Božová a Vladimír Boža, ZŠ Mierová, Svit)

11:00   Environmentálne projekty v materskej škole (Alena Sopková a Jana Kiškašová, MŠ Dénešova, Košice)

11:15   Enviroaktivity na škole (Jaroslava Rybková, ZŠ s MŠ Dostojevského, Poprad)

11:30   najEKOTRIEDAškoly (Alena Majorošová, ZŠ Trebišovská, Košice)

11:45   Názorné aktivity so školami (Andrea Maráková, OÚ Poltár)

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

V  prípade,  že  sa  z  rôznych  dôvodov  nebudete  môcť  podujatia  zúčastniť,  prosíme  Vás  o bezodkladné nahlásenie na nižšie uvedených kontaktoch!
Z  dôvodu  plynulého  zabezpečenia  programu  prosíme  všetkých  prednášajúcich,  aby  do  pondelka,  13.  10.  2014,  zaslali  svoje  PPT  prezentácie,  prípadne  videá  
na adresu: siska@sazp.sk.
Nahlásené panelové prezentácie si účastníci môžu vystaviť na panely s plochou 67 x 130 cm. Spôsob uchytenia: priesvitná alebo obojstranná lepiaca páska.
Pre potreby programu druhého večera prosíme účastníkov, ktorí vedia hrať na hudobnom nástroji, prípadne majú k dispozícii ľahko prenosné (hrkacie, bicie) nástroje, aby
ich so sebou priniesli.
Novinkou tohto ročníka bude hlasovanie o najlepší príspevok, ktoré sa uskutoční po ukončení festivalu na stránke siska.sazp.sk.
Účastníci  budú  ubytovaní  podľa  času  príchodu,  požiadavky  je  potrebné  konzultovať  priamo  na  recepcii  hotela.  Ubytovanie  je  zabezpečené  v  dvojlôžkových  izbách  
s prístelkami. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Exkurzia
Počas exkurzie navštívime expozíciu Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach a prejdeme dejinami dopravy od praveku po súčasnosť. Technologický pokrok vo výrobe
prostriedkov verejnej dopravy (z hľadiska komfortu cestovania, dizajnu a vplyvu na ŽP) porovnáme na základe modelu autobusu spred 25 rokov a autobusu súčasnosti.
Exkurzia sa uskutoční aj v prípade nepriaznivého počasia, čomu je potrebné prispôsobiť vhodné oblečenie a obuv.

Miesto konania: Hotel Marlene, Dedovka č. 1799, Oščadnica

Hotel sa nachádza v malebnom prostredí Kysúc, 13 km od okresného mesta Čadca a 1,5 km od  lyžiarskeho  strediska  Snow  Paradise  Veľká  Rača.  Z  Čadce  premáva  miestna  autobusová linka  so  zastávkou  Oščadnica,  Na  mlákach  priamo  pred  hotelom  (cestovný  poriadok  on-line   na  www.cp.sk).  Hotel  disponuje  parkoviskom  pre  osobné  autá,  pričom  parkovanie  je  pre účastníkov zabezpečené bezplatne.

Financovanie: aktuálny ročník je spolufinancovaný z Environmentálneho fondu v rámci projektu Kampaň za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo udržateľnej mobility
v mestách na Slovensku.

Kontakt:
e-mail: siska@sazp.sk, tel: 048/43 74 -195, -177, mob: 0918 500 032                

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2014