Pozvánka

Slovenská agentúra životného prostredia Vás pozýva na 17. ročník Festivalu ŠIŠKA.

Hlavné témy: ovzdušie, doprava a udržateľná mobilita v mestách.

Poslanie: aktívna výmena nápadov, skúseností a materiálov na poli environmentálnej výchovy formou prezentácií, prednášok, tvorivých dielní alebo praktických aktivít, vytváranie priestoru pre neformálnu diskusiu a nadviazanie spolupráce.

Cieľová skupina: učitelia a koordinátori environmentálnej výchovy z verejného, mimovládneho a súkromného sektora, všetci priaznivci environmentálnej výchovy.

Miesto konania: Hotel Marlene, Oščadnica

Termín: 15. – 17. október 2014

Program: Festival sa začína 15. októbra (streda) večerou a končí sa 17. októbra (piatok) obedom. V rámci programu pripravujeme: úvodnú odbornú prednášku, exkurziu do dopravného podniku, odovzdávanie ocenení a zábavno-poučný kultúrny program. Program budú tvoriť vyžiadané prezentácie a príspevky účastníkov podujatia.

Organizačné pokyny: Počet účastníkov podujatia je obmedzený. Každá škola/organizácia môže prihlásiť maximálne dvoch záujemcov. V prípade prekročenia kapacity budú uprednostnení uchádzači s vlastným príspevkom a podľa poradia prihlásenia. O zaradení resp. nezaradení medzi účastníkov, ako aj o príspevkoch vybratých do programu Vás budeme včas informovať. Náklady spojené s realizáciou podujatia hradí organizátor. Účastníci si hradia len cestovné náklady.

Prihlasovanie: do 3. októbra 2014 prostredníctvom on-line formulára na siska.sazp.sk.

Financovanie: tento ročník je spolufinancovaný z Environmentálneho fondu v rámci projektu Kampaň za čistejšie ovzdušie – na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Ročník: 
2014