Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Telefón: 048/43 74 177, 048/43 74 195
E-mail: siska@sazp.sk

 

Ročník: 
2017